Tájékoztatás az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről


Tisztelt Szülők/Gondviselők!
 
Komjáthy Adrienn vagyok, óvodai és iskolai szociális segítő.
Munkám során a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésének, illetve fejlődésének elősegítése érdekében nyújtok támogatást gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak.

 Milyen problémával lehet hozzám fordulni?
– Iskolához köthető, gyermekkel kapcsolatos problémák (pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktusok, magatartási problémák, kirekesztés, szekálás…) esetén,
– Gyermeknevelési kérdésekben,
– Családon belüli problémák (pl. konfliktusok, bántalmazás, válás, veszteség, anyagi nehézségek, szerhasználat…) esetén.

Hogyan tudok segíteni?
– Egyéni – segítő beszélgetés formájában;
– Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen (a szülő és a pedagógus is kérhetik, hogy a szociális segítő jelen legyen);
– Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek, diák-diák kapcsolatban, segítve a nehézséget
okozó konfliktusok átbeszélését, rendezését;
– Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről, szociális ellátásokról, igénybe vehető lehetőségekről;
– Szolgáltatásokhoz történő közvetítés: a probléma jellegétől függően javaslatot teszek a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre;
– Súlyos veszélyeztető helyzetben, mint jelzőrendszeri tag delegálom a családot a család-és gyermekjóléti szolgálathoz;
– Csoportos foglalkozást tartok a diákoknak a felmerülő problémák megoldása érdekében, vagy prevenciós céllal (pl.: csapatépítés, kommunikáció fejlesztése, szekálás /bullying megelőzése vagy enyhítése…) 

Az iskolai szociális segítőt a pedagógusok, a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha segítségre van szükségük a problémájuk megoldásában.

Adatvédelemre, titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a Család – és Gyermekjóléti Központ, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 135. § (1) bekezdése alapján kezeli a gyermek és a szülő Gyvt. 135. § (2) bekezdésében foglalt adatait.


Óvodai/iskolai szociális segítő neve: Komjáthy Adrienn
Telefon: +36 70 474 9643
E-mail: komjathyadrienn@rackeve.hu