Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket, hogy a 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozást lehetőleg az online felületen végezzék el, ezzel nagyban lerövidítve a kötelező személyes megjelenés időigényét.

Az online beiratkozó felület 2024. április 5-én nyílik meg.

Segítséget az online ügyintézéshet itt találnak: https://drive.google.com/file/d/1R7MW_amnCc2HibXfBxzJOgE8o2h2jTGb/view?usp=sharing

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felülete itt érhető el: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

A gyermek körzetes iskoláját a következő keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent ismertetett online módon és személyesen történhet meg.

Az online ügyintézés mellett április 18-án (csütörtökön) 10-18 óráig, 19-én (pénteken) 8-16 óráig lesz lehetőség a személyes ügyintézésre.

A SZEMÉLYES BEIRATKOZÁS MINDENKÉPPEN SZÜKSÉGES !

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a nem körzetes yermekek esetében előre láthatóan 2024. április végéig döntés születik a gyermekek felvételéről, és ezt követően kapja meg a jelentkező az erről szóló tájékoztatást.

A beiratkozási eljárás során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja.

Katolikus hittan

Református hittan

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok elérhetősége: https://drive.google.com/drive/folders/14wuZ3PY1I8hH9TPdeU_xjI_9yBvktq2l?usp=sharing

A személyes beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

  • a gyermek TAJ kártyája

  • a személyi igazolvány

  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

  • BTM igényű gyermekek esetén a Szakértői bizottság szakértői véleménye

  • a diákigazolvány igényléséhez adatlap (NEK-azonosító), amelyet az Okmányirodában tudnak beszerezni

  • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.

Mindezeken kívül tájékoztatjuk Önöket, hogy  nyilatkozniuk kell  a következőkről:

szeretnének-e napközit igénybe venni,

milyen étkezést szeretnének igényelni.

Beiratkozásra vonatkozó Kormányrendeletek:

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete alapján

Felvételi sorsolás beiratkozás során

24§ (6) Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni.


A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirendben

kell meghatározni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű  tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

24§ (7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

Köszönettel;

                                                                                     Iskolavezetés

Szigetújfalu 2024.02.06.