Móra verseny 2023

A Szigetújfalui Móra Ferenc Általános Iskola a 2022/2023-as tanévben is meghirdeti a névadójáról elnevezett komplex művészeti versenyt.

Vers- és prózamondó, meseíró és meseillusztráció kategóriákban lehet nevezni az általános iskolák alsó- és felső tagozatos tanulóinak.

A verseny célja Móra Ferenc műveinek népszerűsítése, az anyanyelv ápolása, a tiszta magyar beszéd iránti igény felébresztése, illetve ébrentartása és Móra Ferenc egy szabadon választott mű részletének képi megjelenítése. A  felső tagozatosok számára egy szabadon választott technikával készített kollázs-montázs készítése  a feladat egy mű részletéhez vagy az író életművéhez. Ezek mellett új célként tűztük ki, hogy a vers és prózamondó versenyen a kortárs gyermekversekből és mesékből is megismerhessünk néhányat.

A verseny három kategóriában, négy korcsoportban zajlik.

Ebben a tanévben a versenyt két időpontban szervezzük meg.

A vers és prózamondó versenyt 2023. május 19-én rendezzük meg.

A meseírói és a meseillusztrációs pályázat leadási határideje: 2023.március 24.

I. Az én mesém meseírópályázat

1. 5.-6. osztály

2. 7.-8. osztály

A mesék témája szabadon választható.

Terjedelem: max. 2 (A/4) oldal

II.      A  Mesélő Móra meseillusztrációs pályázat keretében  idén egy mese részletének megjelenítését kérjük.

1. 1.-2. osztály

2. 3.-4. osztály

Új kihívásként egy szabadon választott technikával készített kollázs-montázs készítését kérjük  a felső tagozatosoktól egy mű részletéhez vagy Móra Ferenc életművéhez kapcsolódóan. A pályamű 20 %-ban tartalmazhat digitális nyomtatást vagy fotót.

3. 5.-6. osztály

4. 7.-8. osztály

           A választást megkönnyítendő az életműből tíz alkotás címét felsoroltuk.

  1. Tribol Emma Tímea :  Kupidó , aki utálta a munkáját c. meséjének illusztrálása, amely az előző évi meseíró pályázaton 1. helyezést ért el. A mesét mellékeljük.

Mindkét kategóriában kérjük, hogy az alkotásokat idén is digitális formában,  előzsűrizés után befotózva vagy szkennelve  e-mailen jutassák el az iskola titkárságára. Kérjük továbbá , tüntessék fel az alkotó nevét, osztályát a képek fájlnevében. Iskolánként szíveskedjenek egy összesítést is csatolni, amely tartalmazza az alkotó nevét, osztályát, iskoláját, felkészítő tanárának nevét illetve, hogy mely művet illusztrálta, – ezt kérjük elektronikusan csatolni a pályaművekhez. Köszönjük a kollégák  együttműködését..

III. Vers- és prózamondó verseny

1. 1.-2. osztály

2. 3.-4. osztály

3. 5.-6. osztály

4. 7.-8. osztály

A versenyzők szabadon választott Móra Ferenc verssel vagy prózával nevezhetnek. Választhatnak a kortárs gyermekirodalom gyöngyszemeiből is verset vagy mesét.

Az előadások nem haladhatják meg a négy percet.

A nevezés módja:

A mellékelt nevezési lapon a morasuli2319@gmail.com e-mail címre.

A meseíró –és meseillusztrációs pályaművek beérkezési határideje: 2023. március 24.

 Az én mesém- és a meseillusztrációs pályázatok eredményhirdetésének időpontja:  2023.április 14.

A vers- és prózamondó verseny nevezési határideje: 2023. május 05.

A vers- és prózamondó verseny időpontja: 2023. május 19. 10 órától – kb. 14 óráig

Minden pályaművet és nevezőt szertettel várunk! Sikeres felkészülést kívánunk:

Kálmán Csilla és Fogarassy Borbála szervezők

Ajánlás Móra Ferenc műveiből

A századik könyv                                     A szánkó

A sédi malom                                           Sose volt király bánata

A körtemuzsika                                        A vásár

A békapásztor                                          Kevély Kereki bánata

Felhőországban                                        A palatai varga

 A kecskecsősz                                         A kesztyű

Móra verseny 2021