Iskolánk másodszor kapta meg az Öko-iskola címet 2020-ban.
A környezeti nevelés területén kiemelten fontosnak tartjuk a fenntartható fejlődés iránti elköteleződést.

A nemzetközi szinten megfogalmazott globális célok követését az ÖKO- iskola munkaterve alapján beillesztjük a helyi tantervbe és az iskolai programokba.


Az ÖKO-Iskola koordinátorai szervezik a munkát : Ábrahám Andrea és Fogarassy Borbála

GLOBÁLIS CÉLOK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT – FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS A GLOBÁLIS CÉLOKÉRT

1. A SZEGÉNYSÉG FELSZÁMOLÁSA
Mindenhol véget vetni a szegénység összes formájának.
2. AZ ÉHEZÉS MEGSZÜNTETÉSE
Véget vetni az éhínségnek, elérni az élelmiszer-biztonságot, fejleszteni az élelmezést és előmozdítani a
fenntartható mezőgazdaságot.
3. EGÉSZSÉG ÉS JÓLÉT
Biztosítani az egészséges életet és előmozdítani a jóllétet mindenki számára minden korosztályban
4.MINŐSÉGI OKTATÁS
Biztosítani az átfogó és igazságos minőségi oktatást és előmozdítani az egész életen át tartó tanulási
lehetőségeket mindenki számára.
5. NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG
Megvalósítani a nemek közötti egyenlőséget, valamint segíteni minden nő és lány felemelkedését.
6. TISZTA VÍZ ÉS ALAPVETŐ KÖZTISZTASÁG
Biztosítani a fenntartható vízgazdálkodást, valamint a vízhez és közegészségügyhöz való hozzáférést mindenki számára.
7. MEGFIZETHETŐ ÉS TISZTA ENERGIA
Biztosítani a megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiát mindenki számára.
8. TISZTESSÉGES MUNKA ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS
Előmozdítani a hosszantartó, átfogó és fenntartható gazdasági növekedést, a teljes és eredményes
foglalkoztatást, valamint, a méltó munkát mindenki számára.
9. IPAR, INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGI STRUKTÚRA
Alkalmazkodó infrastruktúrát építeni, előmozdítani az átfogó és fenntartható iparosodást, valamint
elősegíteni az innovációt.
10. EGYENLŐTLENSÉGEK CSÖKKENTÉSE
Csökkenteni az országokon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségeket.

11. FENNTARTHATÓ VÁROSOK ÉS KÖZÖSSÉGEK
A városokat és emberi településeket befogadóvá, biztonságossá, alkalmazkodóvá és fenntarthatóvá tenni.
12. FELELŐS FOGYASZTÁS ÉS TERMELÉS
Biztosítani a fenntartható fogyasztási és termelési szokásokat.
13. FELLÉPÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLEN
Sürgősen cselekedni a klímaváltozás és hatásai leküzdése érdekében.

14. ÓCEÁNOK ÉS TENGEREK VÉDELME

A fenntartható fejlődés érdekében megőrizni és fenntarthatóan használni az óceánokat, tengereket és tengeri erőforrásokat.
15.SZÁRAZFÖLSI ÖKOSZISZTÉMÁK VÉDELME
Védeni, visszaállítani és előmozdítani a földi ökoszisztémák fenntartható használatát, fenntarthatóan kezelni az erdőket, leküzdeni az elsivatagosodást, valamint megfékezni és visszafordítani a talaj degradációját és a biodiverzitás csökkenését.

16. BÉKE, IGAZSÁG ÉS ERŐS INTÉZMÉNYEK
A fenntartható fejlődés érdekében előmozdítani a békés és befogadó társadalmakat, biztosítani a mindenki számára elérhető igazságszolgáltatást és minden szinten hatékony, felelősségre vonható és befogadó intézményeket létrehozni.

17. PARTNERSÉG A CÉLOK ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN
Megerősíteni a végrehajtás módjait és feléleszteni a fenntartható fejlődés globális partnerségét.