A tanulók érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére iskolánkban diákönkormányzat működik.

Mivel Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, jogainkat és kötelességeinket a köznevelési törvény és a DÖK SZMSZ is tartalmazza.

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, az iskolai ünnepségek és megemlékezések szervezésében való részvétel, szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása és a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása. A diákévek tartalmassá, emlékezetessé tételéhez, a jogok gyakorlásával segít felkészülni az állampolgári szerepre. A diákönkormányzat tagjai részt vesznek az iskola kulturális programjain, szükség esetén azok szervezésében, a hagyományápolásban, hagyományépítésben. Célunk ezen felül olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, és ezáltal személyiségüket és környezetüket fejlesztik.

Dök tagok 2022/23

3.o.

Bíró Csinszka

Vágási Anna

4.o.

Mikus Viktória

Szerző Anna

5.o.

Hamar Liliána

Ráckevei Kristóf

Simon Kenéz póttag

6.o. 

Sári Bernadett

7.o.

Gyurits Bernadett – elnökhelyettes

Tompos Laura

8.o.

Prikler Katalin

Petz Janka- elnök        

Szentesi Bálint póttag

Munkaterv 2022/23-as tanév

A tanulók érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére iskolánkban diákönkormányzat működik.

A diákönkormányzat feladatai és céljai:

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, az iskolai ünnepségek és megemlékezések szervezésében való részvétel, szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása és a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása. A diákévek tartalmassá, emlékezetessé tételéhez, a jogok gyakorlásával segít felkészülni az állampolgári szerepre. A diákönkormányzat tagjai részt vesznek az iskola kulturális programjain, szükség esetén azok szervezésében, a hagyományápolásban, hagyományépítésben. Célunk ezen felül olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, és ezáltal személyiségüket és környezetüket fejlesztik.

Mivel Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, jogainkat és kötelességeinket a köznevelési törvény és a DÖK SZMSZ is tartalmazza.

2022/2023 TANÉV PROGRAMTERV

A 2010-2023 évi hosszútávú célkitűzéseink:

 • Öko iskolánk és településünk felnövekő generációit környezettudatosságra, egészséges életmódra, felelősségteljes környezeti magatartásra neveljük.

Programtervek időrendi sorrendben

Szeptember

 • DÖK gyűlés: DÖK tagok választása, DÖK, rendezvények- események ismertetése

Október

 • Munkaterv megbeszélése
 • Papírgyűjtés 09.21-09.26.
 • Szigetújfalu Községért Közalapítvány munkájába csatlakozás: ”Szökőkút projekt”
 • 2022.10.15. és 2022.10.22.

November

December

 • Mikulás

Január

 • DÖK gyűlés: félévi munka értékelése, második félév programjai
 • Karrier nap 

Február

 • Valentin nap

Március

Április

 • Papírgyűjtés
 • Palakerítés festés

Május

 • Júniusi Dök nap előkészítése

Június

 • Dök Nap 2023.06.13.

Diákönkormányzat segítők:

Ábrahám Andrea

Pedagógus

Kovácsné Tóth Györgyi

Iskolatitkár