A tanulók érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére iskolánkban diákönkormányzat működik.

Mivel Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, jogainkat és kötelességeinket a köznevelési törvény és a DÖK SZMSZ is tartalmazza.

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, az iskolai ünnepségek és megemlékezések szervezésében való részvétel, szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása és a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása. A diákévek tartalmassá, emlékezetessé tételéhez, a jogok gyakorlásával segít felkészülni az állampolgári szerepre. A diákönkormányzat tagjai részt vesznek az iskola kulturális programjain, szükség esetén azok szervezésében, a hagyományápolásban, hagyományépítésben. Célunk ezen felül olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, és ezáltal személyiségüket és környezetüket fejlesztik.

Dök tagok 2023/24

3.o.

Fehér Luca

Csereklei Bálint

4.o.

Mogyorósi Zselyke

Szentesi Lili

5.o.

Mikus Viktória

Szerző Anna

6.o. 

Csutorás Alíz – elnökhelyettes

Simon Kenéz Huba

7.o.

Fehér Blanka

Sári Bernadett

8.o.

Horváth Csenge

Gyurits Bernadett – elnök        

Munkaterv 2023/24-es tanév

A tanulók érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére iskolánkban diákönkormányzat működik.

A diákönkormányzat feladatai és céljai:

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, az iskolai ünnepségek és megemlékezések szervezésében való részvétel, szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása és a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása. A diákévek tartalmassá, emlékezetessé tételéhez, a jogok gyakorlásával segít felkészülni az állampolgári szerepre. A diákönkormányzat tagjai részt vesznek az iskola kulturális programjain, szükség esetén azok szervezésében, a hagyományápolásban, hagyományépítésben. Célunk ezen felül olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, és ezáltal személyiségüket és környezetüket fejlesztik.

Mivel Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, jogainkat és kötelességeinket a köznevelési törvény és a DÖK SZMSZ is tartalmazza.

2023/2024-es TANÉV PROGRAMTERV

Hosszútávú célkitűzéseink:

 • Csatlakozás az állatvédelmi témahéthez, az Állatbarát iskola cím megszerzése.
 • Az iskola és a pedagógusok az, ahol a legtöbbet tehetik a jövő társadalmának szemléletformálásáért.
  Nem szabad elfelejtenünk: a ma gyermeke a jövő állattartója, döntéshozója, jogalkalmazója! 
 • A gyermekek megtanulják az állatok iránti tiszteletet és felelősségvállalást, ami nemcsak az állatok jóllétére, hanem az egész társadalomra nézve is pozitív hatással bír.
 • Az állatokkal való helyes és szeretetteljes viszony kialakítása segíti a gyermekek személyiségfejlődését, empátiakészségét és morális érzékenységét, ami hozzájárul az összetartó, fenntartható és etikus társadalom kialakulásához, ahol az emberek és az állatok harmonikus kapcsolatban élhetnek egymással.

Programtervek időrendi sorrendben

Szeptember

 • DÖK gyűlés : DÖK tagok választása, DÖK, rendezvények- események ismertetése
 • Papírgyűjtés 09.20-09.27.
 • Volier készítése

Október

 • Csatlakozás a focipálya füvesítési programhoz
 • Munkaterv megbeszélése
 • Állatvédelmi témahét
 • Madármentés-kanári tenyésztés Volierben

November

December

 • Írj egy verset a Mikulásnak-versíró verseny
 • Mikulás várás

Január

 • DÖK gyűlés: félévi munka értékelése, második félév programjai
 • Karrier nap 

Február

 • Valentin nap

Március

 • Beporzók napja
 • ÖKO hónap

Április

 • Papírgyűjtés

Május

 • Júniusi Dök nap előkészítése

Június

 • Dök Nap 2024.06.19.
 • Minden állatprogram állatorvosi felügyelet mellett kerül megrendezésre.
 • A DÖK üléseket minden hónap második keddjén tartjuk.

Diákönkormányzat segítők:

Kálmán Csilla

Pedagógus

Kovácsné Tóth Györgyi

Iskolatitkár